Hur ökas värdet på bostadsrättsföreningen med avfallssystemet Molok® underjordsbegållare?

Molok guide till fördelarna

Ta guiden med dig till nästa stämma!

I den här manualen förkovrar vi oss genom konkreta exempel i hur er bostadsrättsförening kan gagnas och fastighetens värde öka genom att ni övergår till systemet med underjordsbehållare. 

Ladda ner guide