Molok

 

Segregacja odpadów w Polsce – czy można to zrobić lepiej?

W jaki sposób zorganizować segregację odpadów komunalnych, aby ułatwić Polakom recycling? Czego oczekują, by móc realnie zadbać o środowisko i najbliższe otoczenie? Raport „Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi” daje jasne odpowiedzi. Chcemy segregować, ale sposób, w jaki musimy to robić, jest daleki od ideału.

Polacy chcą segregować, ale uważają, że można robić to lepiej

Wypełnij formularz i pobierz raport

W wyżej wspomnianym raporcie czytamy, że aż 80 procent Polaków uważa, że system segregacji odpadów można i powinno się usprawnić.

Jaki według badanych powinien być optymalny proces segregacji? Przede wszystkim:

  • czytelny – lepiej oznakowane pojemniki,
  • higieniczny – eliminacja nieprzyjemnych zapachów i bałaganu wokół,
  • estetyczny – pojemniki na odpady komunalne powinny być mniejsze, a ich wygląd nie może szpecić otoczenia,
  • mniej skomplikowany.

Polacy chętnie segregują odpady, ale uważają, że sposób, w jaki to robimy, wymaga poprawy. Starszemu pokoleniu konieczność dzielenia odpadów domowych na kategorie przysparza sporych problemów. Zdają sobie sprawę z tego, dlaczego musimy to robić, ale system wydaje się im zbyt skomplikowany. Na szczęście uczniowie są edukowani w tym kierunku w szkołach i dla nich segregacja odpadów jest już czymś zupełnie naturalnym. 

Wypełnij formularz i pobierz raport

Czy system segregacji odpadów komunalnych może wyglądać inaczej?

Tak – w krajach, gdzie odpady segreguje się od dawna, powstało wiele interesujących rozwiązań, które ułatwiły segregację. Jednym z nich jest system śmietników podziemnych Molok.

Rozwiązania stosowane powszechnie w Polsce nie są doskonałe. Pojemniki na odpady komunalne nie mogą znajdować się zbyt blisko budynków mieszkalnych ze względu na nieprzyjemny zapach. Mimo to respondenci wskazywali na fakt, że gdyby pojemniki były rozmieszczone inaczej, segregacja byłaby łatwiejsza. Więcej osób skrupulatnie dzieliłoby odpady na frakcje. 

W jaki sposób rozwiązują ten problem pojemniki półpodziemne Molok? Wystarczy wspomnieć, że:

  • 60 procent pojemnika znajduje się pod ziemią – niska temperatura spowalnia naturalny proces gnicia,
  • zamknięty pojemnik, ukryty częściowo pod ziemią, nie jest przyczyną nieprzyjemnych zapachów,
  • pojemniki Molok są estetyczne, dobrze wpasowują się w otoczenie.

To podstawowe argumenty, które sprawiają, że system śmietników podziemnych Molok można umiejscowić bliżej budynków mieszkalnych niż tradycyjne kontenery i wiaty na śmieci.

Wypełnij formularz i pobierz raport

Jakie korzyści przynosi instalacja podziemnych śmietników?

Raport „Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi” prezentuje przykłady społeczności, które już korzystają z systemów Molok. Jak przyznają pracownicy sektora gospodarki odpadami, odkąd zainstalowano podziemne śmietniki, nie ma kłopotu z segregacją. Oznacza to, że mieszkańcy umieszczają odpady we właściwych pojemnikach, a przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem, utylizacją i recyklingiem mogą pracować wydajniej.

Systemy Molok przynoszą również oszczędności – w pojemniku półpodziemnym mieści się więcej odpadów, siła grawitacji wspiera dodatkowo ich kompresowanie wewnątrz. Dzięki temu gminy mogą zaoszczędzić na kosztach wywozu śmieci. Niższe zużycie paliwa to również korzyść dla środowiska naturalnego.

Nie zapominajmy o względach higienicznych – nieprzyjemny zapach unoszący się wokół kontenerów na odpady to tylko jeden problem. Niezabezpieczone śmietniki są żerowiskiem dla szczurów, a ich obecność w sąsiedztwie ludzkich siedzib nie jest mile widziana. Śmietniki podziemne ze szczelnymi pokrywami skutecznie eliminują ten problem.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi”. Jego treść doskonale pokazuje, jakich zmian oczekują Polacy i jak łatwo można je wprowadzić. Wystarczy zmiana dotychczasowych pojemników na bardziej przemyślane i przyjazne użytkownikom podziemne śmietniki do segregacji odpadów.

Pobierz raport z badań, wypełniając formularz!